Metamorfose massage

 
Metamorfose massage


Toe aan innerlijk loslaten op ontspannen wijze? 

Metamorfose massage is een massage die leidt tot bewustwording, genezing en spirituele groei.
Deze massage vindt plaats op de reflexzones van de wervelkolom op de voeten, de handen en het hoofd.
 
De massage is heel zacht maar kan gevoelsmatig heel diep doorwerken. 
In de prenatale periode wordt de basis gelegd voor onze talenten, onze kwaliteiten en voor de belemmeringen die ons er steeds weer van weerhouden te zijn wie we werkelijk zijn.
Dit ligt opgeslagen in de wervelkolom.
Door met volle aandacht, warmte en aanwezig te zijn kan alles ontspannen en worden opgeruimd.


Hoe werkt een metamorfose massage?
In de Metamorfose massage wordt er gewerkt met een zachte aanraking op voeten, handen en hoofd. Heel zachtjes worden de reflexzones van de wervelkolom gemasseerd.
Dit kan helpen om blokkades in beweging te krijgen en zo kan wat `rijp’ is om losgelaten te worden worden opgeruimd en verwerkt.
Dit leidt tot bewustwording, groei en verandering. 
Het werkt daarom ook goed ter ondersteuning van grote veranderingen.  


Waar staan handen, voeten en hoofd voor in de metamorfose massage?
 
Voeten: 
Hier ligt de blauwdruk van wie je bent. 
De veranderingen die hier optreden zijn daarom ook blijvend. Voeten staan voor `beweging’. De energie wordt in beweging gezet.
Rechtervoet: hier zijn de patronen aanwezig waarmee we op het moment werken; zij tonen ons wat we van het leven maken. 
Linkervoet: hier vinden we de nog niet tot uitdrukking gebrachte patronen waarmee we het leven binnen kwamen.

Handen:
Handen staan voor doen.
Bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen.
De aanraking op de handen leert ons als het ware om dat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. 
De handen corresponderen meer met het hart.
Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat er in beweging is gebracht. 
We leren de emoties en gevoelens die los komen te hanteren en ze om te zetten in daden.
De levenskracht raakt ons hart en daarmee het vermogen lief te hebben.

Hoofd:
Het hoofd staat voor denken.In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt geïntegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken.
Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.


In het kort:
De voeten staan voor beweging, iets in gang zetten.
De handen staan voor het handelen, het in actie komen.Het hoofd brengt inzicht in het geheel.
Het doel van deze massage is om de levensenergie vrij te maken, zodat de persoon kan worden wie hij in wezen is.      


Waarom een metamorfose massage?
je slaapt beter
diepe ontspanning
kunt beter loslaten
bij stress
bij ziekte 
minderwaardigheidsgevoel 
voor diegenen die geen beslissingen durven te nemen 
bij depressie  
bij verdriet
bij periodes van veranderingen: bijvoorbeeld: echtscheiding, verhuizing, zwangerschap, werkomgeving, ontslag burn-out 

of gewoon als heerlijk ontspannende massage!